Instal·lació de diferents tipus de reg segons cada zona del jardí, reg per difusió, per aspersió, reg per degoteig.
Instal·lació de programadors i sensors de pluja.
Gestió d’instal·lacions de bombes i dipòsits de reg.