Podes anuals o semestrals
Treballs de poda als mesos d'hivern
Treballs de retall d'arbusts i tanques vegetals un cop passada la primavera i durant els mesos de tardor i d'hivern