És recomanable un cop l’any fer un escarificat profunditzant en el terreny uns 2 cm aproximadament per airejar la gespa.
L'escarificat consisteix en eliminar les zones amb herba morta i estovar la capa superficial del sòl especialment les zones excessivament compactades.
És fonamental després de fer un escarificat fer una ressembra, aportant llavor i fent un encebat amb una esmena que és una barreja de sorra i materia orgànica.