FORMACIÓ ACADÈMICA
2005 - Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics a l'escola de jardineria N.M. Rubió i Tudurí.

FORMACIÓ NO REGLADA
2007 - Curs tècnic de manteniment de gespes de 15 hores al Centre de Formació del Laberint d'Horta.
2005 - Curs tècnic Pràctic poda de l'arbrat de 16 hores impartit al Centre de Formació del Laberint d'Horta.
2004-2005 - Curs tècnic de poda d'arbrat de 14 hores impartit al Centre de Formació del Laberint d'Horta.
2004-2005 - Obtenció del Carnet de Manipulador de Productes Fitosanitaris, Nivell Qualificat, a l'I.E.S. N.M. Rubió i Tudurí de Barcelona.
2002-2003 - Curs de disseny de jardins de 78 hores impartit al Centre de Formació del Laberint d'Horta.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
10 anys d'experiència com a jardiner, 7 anys col·laborant en empresa familiar i desde 2005 treballant en empresa pròpia.
450 hores de pràctiques a l'Escola de Jardineria N.M. Rubió i Tudurí amb Francesc Vilarrubies Garcia, especialista en arboricultura.